Odsek za varstvo narave - Planinsko društvo LPP
 

Odsek za varstvo narave

 

Načelnica Odseka za varstvo narave je Sonja Modlic. Člani odseka so: Hinko Sajovic, Sonja Dremelj, Jana Lavtar in Tajda Turk.

Skupaj skrbimo za urejenost okolice koče na Planini pri Jezeru, spremljamo ločevanje odpadkov v naši koči, nadziramo uporabo naravi prijaznih bio razgradljivih čistil, nadziramo delovanje čistilne naprave, skrbeli bomo, da bo delovanje naše koče upoštevalo zahteve pridobljenega certifikata Okolju prijazna koča in Družinam prijazna koča (podaljšano do novembra 2023), skrbimo za neoporečnost pitne vode in sodelujemo na delovnih akcijah. S svojim delovanjem skušamo preprečiti škodljive vplive delovanja naše postojanke na okolje. Člani odseka se izobražujemo na različnih predavanjih na temo varovanja gorske narave. V letu 2021 sta uspešno opravili naziv Varuha gorske narave Sonja Modlic in Tajda Turk. Spremljamo vse dejavnosti PZS in v našem društvu ozaveščamo člane glede varstva narave in primernega vedenja v gorah. Da ne pozabimo, da v gorah nismo sami, smo samo gostje! Kot gostje iščemo neskončne možnosti za duševno sprostitev, notranjo obogatitev in za obnovo svojih telesnih sposobnosti. Ali smo kot gostje dovolj obzirni in občutljivi do tega prostora? Žal številni obiskovalci gora te obzirnosti ne poznajo, obnašajo se objestno, povzročajo škodo, ogrožajo celo življenja drugih.

Prizadevamo si in iščemo podporo za dosego naravnega in takega ravnanja v planinskem svetu, ki mu ne bo škodovalo. S stališči in usposabljanjem članstva želimo naravo obvarovati za kasnejše rodove. Spodbujati, da v gore hodimo peš in doživljamo naravo s srcem in lastnimi nogami. Zavedamo se, da so gore izjemen naraven ekosistem, gospodarski vir in življenjski prostor rastlin, živali in ljudi.

Vsaj planinci se moramo zavedati, da ne bi smeli povzročati zvočnega onesnaženja v naravnem okolju. Pomislimo, kako preroško je že pred mnogimi leti v svoji pesmi zapisal naš poet Tone Pavček: »Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas …« Naučimo se spet poslušati, kako tišina šepeta – ne le v gorah, tudi v predgorjih in dolinah med gorami. Naučimo se spoštovati in razumeti pesem murnov, gorskih potokov, vetra v krošnjah in oddaljenega grmenja. Naučimo se soočiti tudi s tišino, pa čeprav zaradi nje odkrijemo marsikatero resnico o sebi, kar ni zmeraj enostavno.

Iskanje

Rezervacijski sistem za kočo

Kontakt

Društvena pisarna na Celovški 160 v Ljubljani je odprta vsak četrtek v mesecu:
od 14:00 do 18:00

Telefon 01/582 27 51
E-pošta: pdlpp1974@gmail.com
Številka koče na Planini pri Jezeru:
+386 51 632 738
(samo v sezoni od junija do konca septembra)

Pristopna izjava za nove člane

Prijava na obvestila

Za prijavo na obvestila kliknite povezavo:

Vremenska napoved za Planino

Za natančno napoved kliknite na sliko!

Povezave:

LPP, d.o.o

Energetska sanacija planinske koče

Sledite nam na:

Facebook
Twitter